من online م ... تو offline ...
خیلی وقته بی حرکت و مات نشستم... فقط نگاه می کنم… غرق فکرم، به تو فکر می کنم... به گذشته، به الان، یا شایدم به بعد ازاین... کمی به خودم می آیم... نمی دونم چه مدتیه که به صفحه مونیتور ذل زدم... می بینم و نمی بینم... چشمم به آی دیت میوفته ناخود آگاه... online شدی... اومدی، آره تو اومدی، دلم به تپش میوفته... نمیدونی وقتی میای چه حالی بهم دست میده، شادی های عالمو بهم میدن... آره دلم شدیدا می تپه وبی قرارمیشه... هنوزهم که هنوزه وقتی میای صدای قلبم بلند و بلندترمیشه، تمام بدنم غرق مستی می شه... دارم نگات می کنم، خیره خیره، با چشمایی پراز عشق، آرزو می کردم که کاش الان خودت اینجا بودی و این اوج عشق رو از توی چشام میخوندی... با این فکر یه لبخند شیرین روی لبام میشینه... همینجوری که داشتم تو موج موج اون دریای مستی غرق میشدم، صدام زدی... آخ که چقدر دلم میخواست همون موقع ازاین پنجرة کوچیک بکشمت بیرون... اونوقت اونقدر توو آغوشم فشارت میدادم که روح شیفته و دیوونم با روح تو درآمیخته بشه... آره من منتظره اون لحظه ای هستم که اونقدر نزدیکت باشم که دیگه بین لب های من و اسم عزیز تو هیچ فاصله ای نباشه... اونقدر نزدیکت باشم که توو آغوشت بگیرم و توو چشات خیره بشم و با تمام دل و جون بگم: هستیم، نفسم دوستت دارم، اونوقت ازعشق تو، از داشتن تو اشک شوق بریزم... یعنی میشه؟ نمیدونم... میدونی، ازم دوری اما خب مهم نیست، اصلا مهم نیست... مهم اینکه همینجوریش هم میتونم دوست داشته باشم... می خوام که همینجوریش هم عاشقت بمونم... می خوام همینجوری همیشه و هروقت که دلم بخواد به تو فکر کنم... تو مهربونه منی... نمی ذارم هیشکی تو رو از من بگیره... جای تو واسه همیشه فقط باید تو قلب عاشق من باشه... تو دنیای منی... درسته دیر پیدات کردم اما دیگه تو رو از دست نمیدم، نمی ذارم هیچکس تورو ازم جدا کنه... نمیذارم کسی جای منو توی دل مهربونت بگیره... نمی ذارم انگشتای هیچکی صورتت رو لمس کنه... نمی ذارم یه غریبه با حرفاش و یا شاید نگاهش تورواز من بگیره... من می خوام فقط خودم پرستشت کنم... فقط من باید خودم رو واست قسمت کنم... تیکه تیکه، ذره ذره... میخوام که باور کنی معبود این دل همیشه عاشقی... به یادم باش.
من online ... تو offline ... من offline ... اما تو خوابه خواب... من بیداره بیدار.