آخ خدا جون سلام... سلام عزيزهميشه مقدس... سلام همبغض هميشگی... سلام يگانه من... خوبی!... خوش ميگذاره؟... خدايا گيرافتاده ام... دلم ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 6 بازدید
سلام بهونه قشنگ من برای زندگی...آره بازم منم، همون ديوونه هميشگیفدای مهربونيات، چه می کنی با سرنوشت؟...دلم برات تنگ شده ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 6 بازدید
  من عاشق  پسرک مغرور قصة خود شدم.  اهای مغرور... ببین امروز می خوام جواب آخرو ازت بگیرم... به اندازه کافی صبرکردم ...  حالاهم به ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید
آذر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
4 پست
دی 83
6 پست